I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.bieszczady111.pl jest przedsiębiorstwo agroturystyczne domki i pokoje całoroczne 111.

 2. Dane osobowe Użytkowników strony www  będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.

 3. Dane osobowe Użytkowników strony www będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 4. Użytkownikom strony www, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

 6. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.

 7. Dane nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.” oraz art. 23 ust. 1 pkt 1, 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o. oraz art. 6 a. , b., f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

III. Zakres przetwarzania danych

Domki i pokoje całoroczne 111 przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, datę pobytu, preferencje w zakresie wyboru pokoju, oraz dane dotyczące ilości osób z którymi zamawiający będzie przebywało w obiekcie.

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników strony www  nie będą przekazywane do innych podmiotów.

 2. Dane osobowe Użytkowników strony www nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

V. Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. 

 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkowników strony www oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkowników strony www danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników strony www  i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

 3. Użytkownicy strony www mogą zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
  a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony.
  b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” Użytkowników strony www z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego, oraz nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Użytkownikom strony www przysługuje prawo usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2020 Domki i Pokoje Całoroczne 111

Zadzwoń